הוריות מחקרים במשנה ובתלמודים

מחקרים במשנה ובתלמודים צבי אריה שטיינפלד הוצאת אוניברסיטת בר אילן צבי אריה שטיינפלד הוריות מחקרים במשנה ובתלמודים צבי אריה שטיינפלד הוריות מחקרים במשנה ובתלמודים  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן