ספרות מחקר

אביבי , קבלת האר״י = יוסף אביבי , קבלת האר״י , ירושלים : מכון בן צבי , תשס״ח אדלר וואן דורן , כיצד לקרוא ספר Mortimer Jerome Adler & Charles Van Doren , How = to Read a Book , New York : Touchstone , 1972 אורנט , ביטויי איחוד מיסטי = לאה אורנט , ' ביטויי איחוד מיסטי בכתבי ר׳ שניאור זלמן מלאדי ' , תרביץ עג , ד ) תשס״ד ( , עמ׳ 611 – 585 אורנט , יסודות אתיים ומיסטיים = לאה אורנט , ' יסודות אתיים ומיסטיים בתורתו של ר׳ שניאור זלמן מלאדי : בהשוואה לזיקה שבין יסודות אתיים ומיסטיים בתרבויות אחרות ' , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים , תשס״א אורנט , צדיק ובינוני = לאה אורנט , ' צדיק ובינוני בתורתו של ר׳ שניאור זלמן מלאדי וזיקתם לשאלת היחס בין חיי העיון לחיי המעשה ' , תרביץ עא , א – ב ) תשס״ב ( , עמ׳ 223 – 195 אורנט , רצוא ושוב = לאה אורנט , רצוא ושוב : יסודות אתיים ומיסטיים בתורתו של ר׳ שניאור זלמן מלאדי : עיון השוואתי , בני ברק : הקיבוץ המאוחד , 2007 אטקס , בעל התניא = עמנואל אטקס , בעל התניא : רבי שניאור זלמן מלאדי וראשיתה של חסידות חב״ד , ירושלים : מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן