ספרות עזר

ג׳יקטיליה , שערי אורה = יוסף בן אברהם ג׳יקטיליה , שערי אורה , ירושלים : מוסד ביאליק , תשמ״ט ויטאל , עץ חיים = חיים ויטאל , עץ חיים , ירושלים : ישיבת קול יהודה , תשמ״ו  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן