ספרות משנית

איידעלמאן , הוצאה לאור = יוסף יצחק איידעלמאן , ' הוצאה לאור של חסידות חב״ד ' , אהלי ליובאוויטש ב ) תשנ״ה ( , עמ׳ 26 – 10 אלתר , מכתבים מבית חיינו תשכ״ו = אברהם אלתר , מכתבים מבית חיינו : התשכ״ו , בני ברק תשס״ו אראנו נפלאות = אראנו נפלאות : רישומה של השנה בבית חיינו , כפר חב״ד תשנ״ב בונין , משנה חב״ד = חיים יצחק בונין , משנה חב״ד , ורשה : הועד להוצאת משנה חב״ד , תרצ״ו בסוד שיח = בסוד שיח , ג׳ כרכים , [ חמ״ד ] : ופרצת , תשנ״א ברודנא , ספר קיצור תניא = אברהם צבי ברודנא , ספר קיצור תניא , ירושלים תרפ״ד גוטליב , תולדות לוי יצחק = נפתלי צבי גוטליב , תולדות לוי יצחק , כפר חב״ד תשנ״ה גולדשטיין , מילון אידיש עברי = שניאור זלמן גולדשטיין , מילון אידיש עברי , [ חמ״ד ] : ש . י . ש ., תש״ס גוראריה , תולדות יצחק אייזיק = אליהו יוחנן גוראריה , תולדות יצחק אייזיק , ניו יורק תשמ״ז גינזבורג , סוד השם ליראיו = יצחק גינזבורג , סוד השם ליראיו , ירושלים תשמ״ה גליצנשטיין , הצמח צדק = אברהם חנוך גליצנשטיין , ספר התולדות רבי מנחם מענדל אדמו״ר הצמח צדק , ניו יורק תשמ״ו גליצנשטיין , מהר״ש = אברהם חנוך גליצנשטיין...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן