סיכום המודל

באמצעות המודל הסינופטי ניסיתי להעמיד את מחקרם של קורפוסים רעיוניים באור נוסף . מחקרים רבים שהתמקדו בקורפוסים עסקו במושגים וברעיונות , ולא שמו דגש בניתוח ביבליוגרפי כבסיס לבניית קומה נוספת של המחקר . פעמים רבות שיטת הרצאת הרעיונות בקורפוס החב״די היא הצגת שאלות , דיון מוגדר על נושא אחד או יותר הקשורים בעקיפין לשאלות ולאחריו מתן תשובות לשאלות באמצעות הרעיונות שעליהם נסב הדיון . חוקר הרעיונות של הקורפוס יכול לזהות את הרעיונות או את המונחים ) לדוגמה : ׳סובב כל עלמין׳ , ׳ממלא כל עלמין׳ , ׳אור ושפע׳ ( המופיעים בקורפוס החב״די היות שדרכם של הוגי החוג מובעת באמצעות הגדרה , עיון וניתוח של מושגים כחלק משיטת הלימוד החב״דית . לכן חלק מהמחקר הטקסטואלי על חסידות חב״ד עסק בנושאים מוגדרים , כגון אין סוף , תורת האלוהות , גאולה , בריאה , תורת הנפש ועוד . מחקרים שונים שילבו בין חלקי יחידות טקסט שונות כדי לגבש את הרעיונות של הוגה כלשהו בחוג הרעיוני החב״די . כאמור לעיל , השינוי העיקרי בשיטת המחקר הוא בספרו של שוורץ , שבו ניתח רעיונות כפי שמופיעים בטקסטים של הוגי החוג באמצעות קריאה חוגית של הטקסטים . ואולם עד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן