הרמה השנייה: קריאה בסיסית

ברמה זו הקורא עובר ממצב של אי ידיעה לרמה של ידיעה בסיסית בקריאת טקסט עיוני . באמצעות השליטה ברמה זו האדם קונה לו יסודות באמנות קריאת טקסט של ההוגה או של החוג . בהקשר של ספרות חב״ד , עליו להכיר את ראשי התיבות והקיצורים , את המונחים הבסיסיים בתורת הקבלה המוזכרים בטקסט ואת המקורות שהטקסט מושתת עליהם – כל אלה יאפשרו לו להתעמק בהבנת הטקסט עצמו ללא צורך לפנות בכל עת לספרי עזר . באופן מעשי , משמעות הדבר היא כי כדי לקרוא קריאה יעילה ולהבין את הטקסט על הקורא להכיר את היסודות שעליהם הטקסט נשען . כאמור , כל רמת קריאה כוללת את רמות הקריאה שקדמו לה , ולכן קורא מיומן של הקורפוס מכיר עם הזמן את ראשי התיבות השכיחים ואת המושגים והמונחים הבסיסיים . על קורא מיומן לזהות את מקורות התשתית וללומדם כהכנה לרמות הקריאה המתקדמות . השאלה הבסיסית שקורא ברמה זו ישאל היא מה המשפט אומר , ברמתו הבסיסית . כדי לענות על שאלה זו בהקשר החב״די , על הקורא לתרגם מילים ביידיש או בארמית לעברית . עליו לפענח ראשי תיבות המצויים לרוב בספרות חב״ד . לאחר מכן עליו לזהות את מקורות היסוד היהודיים שהטקסט מושתת עליהם ודן בהם ) לדוגמה : תנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן