הרמה הראשונה: קריאה מבוקרת

המטרה של רמת הקריאה המבוקרת ) inspectional reading ( היא להפיק את המרב מהמסגרת החיצונית של הטקסט , ממה שקיים על פני השטח . קריאת הטקסט ברמה זו תיעשה במסגרת זמן מוגבל – זמן קצר מאוד שבו אין הקורא מסוגל לקרוא את כל הטקסט לעומקו . אין הכוונה להדריך את הקורא ברפרוף מקרי , אלא להדריכו באמצעות מידע , ובכלל זה הכרה קודמת של מושגים , להפיק בשיטתיות את המרב העולה מהמעטפת החיצונית של הטקסט . ברמה זו יש לשאול : מיהו יצרן הידע , במה הטקסט כולו עוסק , מהם חלקיו העיקריים , ובעיקר : מהי תבניתו ) בהקשר של חב״ד יש לשאול אם מדובר בשיחה , במאמר , באיגרת וכדומה ( . שאלות מעין אלו הן הבסיס לקריאה מתקדמת של הטקסט . בכל מסגרת זמן שקצב לעצמו הקורא , עליו לענות לאחר הקריאה ברמה זו לפחות על השאלות מיהו יצרן הידע ומהי תבנית הידע . בהקשר החב״די , למשל , אם הטקסט הוא מאמר , על הקורא לזהות גם את ה׳דיבור המתחיל׳ , כלומר את מאפייניו החיצוניים של הטקסט בקורפוס החב״די . ברמת קריאת זו נדרשת מיומנות אחת בעלת שני היבטים . כדי שנוכל לעמוד על מיומנות זו , נציגה באמצעות שתי פעולות שונות של הקורא . קורא מתקדם יחבר ביניהן באופ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן