רכיבי המודל

המודל שברצוני להציע מיועד לקריאת טקסט עיוני חסידי ואולי אף לא חסידי . אחיל את המודל על טקסטים חב״דיים , ואציין מה הם הרכיבים הייחודיים לחב״ד . המודל הוא הצעתי לקריאה , אולם אציין בכל מקום את המלצותיהם של מנהיגי חב״ד . המודל מבוסס על כמה רמות של קריאת טקסטים . בתוך רמות אלה אעמוד על שלבים חשובים או על נקודות ציון חשובות בהתמודדות עם קריאת הטקסטים . השימוש במונח ׳רמות קריאה׳ בא לציין כי שלב מתקדם של קריאה כולל בתוכו שלב קודם לו .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן