יחידות

מושג מרכזי בהעברת הידע מיצרן הידע החב״די אל החסידים הוא ה׳יחידות׳ . מושג זה היה קיים עוד בתקופת רש״ז כפי שנראה בהמשך . ׳יחידות׳ היא כניסת החסיד אל חדרו של האדמו״ר וקיום דו שיח ביניהם . לעתים החל הדו שיח במסירת פתק בקשה לאדמו״ר . ברצוני להתעלם מהיבטים פסיכולוגיים הקשורים במפגש מסוג זה ולעמוד על היבטים הקשורים להפצת הידע . ריי״צ כותב על היעדים שביקש החסיד להשיג בנסיעתו אל רבו : חסידי חב״ד שעיקר נסיעתם אל הרבי היה לשמוע חסידות , לחזור על המאמר ולהיות ב ' יחידות ' , להתדבר על הנעשה אתו , דין וחשבון על מצבו הרוחני בעבר , לשאול על סדר עבודה ולבקש על להבא . ריי״צ מפרט שלושה יעדים לנסיעה זו : שמיעת מאמר חסידות , חזרה על המאמר וכניסה ליחידות , ולשלושתם קשר הדוק למערך הפצת הידע . האדמו״ר יוצר את הידע , ותפקיד החסיד הוא להפיצו . בחסידות חב״ד הקשר בין החסיד לאדמו״ר נובע בעיקר מלימוד עיוני של מאמרים : שמיעת מאמרי חסידות וחזרה עליהם . גם היחידות קשורה לאמירת מאמרים . כאמור , חלק מן המאמרים נאמרו ביחידות , בעיקר לבניו של האדמו״ר או לגדולי החסידים . אולם חשיבותה של היחידות היא בכך שהחסיד מקבל הדרכה ב׳...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן