רשימה

תבנית ידע נוספת היא ה׳רשימה׳ . רשימה היא כתיבה של נשיאי חב״ד עבור עצמם . ברשימות מצויים , בין השאר , יומנים אישיים שכתבו אדמו״רי חב״ד . הם מכילים , נוסף למידע אישי , גם מסורות פנים משפחתיות ומידע שהועבר מרבי לרבי , חידושי תורה , מפתחות וכן הערות שכתבו נשיאי חב״ד עבור עצמם . מטבע הדברים , הרשימה לא נועדה להפצה , על כן אופן כתיבתה הוא כתזכורת עצמית . חלק מהרשימות התפרסמו – אלה שהעורכים החליטו כי ניתן לפרסמן או שכותבי הרשימות התירו במפורש לפרסמן . באמרי ׳עורכים׳ כוונתי לעורכים חסידי חב״ד אשר נהגו כך על פי הוראת האדמו״ר המכהן , ולאחר פטירת רמ״מ – על פי שיקוליהם . בסדרת הספרים אור התורה , הכוללת מאמרים והנחות אשר כתב הצמח צדק , מצויות גם רשימות רבות . רשימות אלה נושאות אופי עיוני ומכילות גם כתיבה פרשנית על חלקי התנ״ך וכתיבה חסידית עיונית . כתיבתו של הצמח צדק היא מעין תזכורת עצמית , ולכן מצויות בה הרבה הפניות אל מקורות , ולעתים היא בראשי פרקים , כמו הכנה לדרשה . החל בתקופת הצמח צדק כתבו כמה מאדמו״רי חב״ד יומנים אישיים . על פי ספרות חב״ד , הצמח צדק הרבה לכתוב מגיל צעיר . בין השאר כתב יומן זיכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן