שיחה

עד עתה עסקנו בתבניות שקיימת זיקה ביניהן : דרוש , מאמר , ביאור , המשך וקונטרס . מלבד התבניות האלה אנו מוצאים בקורפוס החב״די עוד תבנית ידע , שונה במהותה , והיא ה׳שיחה׳ . בטרם נתחיל בבחינת המושג ׳שיחה׳ נסקור מחקר המבחין בין ׳שיחה׳ ל׳מאמר׳ . שביד במאמרו על שיחתו של ריי״צ בחג הפורים ת״ש כותב כך : 199 ריי״צ חילק חלוקה זו בין סוגי הקונטרסים ברשימתו שפורסמה בתחילה בכתב העת התמים . כאשר חילק את סוגי התבניות שכתב אביו רש״ב הוא ציין רק ארבעה קונטרסים ) התמים , עמ׳ ; 267 רש״ב , חנוך לנער , עמ׳ , ) 24 ואילו בסקירת תולדות חייו של אביו הוא ציין כי ישנם עוד שני קונטרסים כפי שהבאנו ) תרס״ז : רש״ב , חנוך לנער , עמ׳ ; 14 תר״ע : שם , עמ׳ . ) 15 רמ״מ , לקראת ההוצאה לאור של חנוך לנער , כתב הערות ובהן הערה על חלוקה זו ) רש״ב , חנוך לנער , עמ׳ , 24 הע׳ ׳ארבעה קונטרסים׳ ( . 200 רמ״מ , אג״ק , ג , מבוא , עמ׳ . 6 201 קראוס מפנה למאמר של שביד כדי להסביר לקורא את ההבחנה הזאת . ראה קראוס , לחיות עם הזמן , עמ׳ 12 הע׳ , 57 עמ׳ 16 הע׳ . 2 אחר כך נשא דברים אל חסידיו והסביר להם ) ביידיש ( [ ... ] הדרשה , פנינה ספרותית וה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן