פרק שני רכיבי הקורפוס החב״די

בפרק הקודם קבענו את גבולותיו של קורפוס הספרות החב״דית . בפרק זה נעסוק בזיהוי רכיביו , בהגדרתם ובקביעת מעמדו של כל רכיב בתוך הקורפוס . אין מדובר בתוכנם של רעיונות חב״ד , אלא בתבניות , בניסיון לזהות את התפתחות המושגים הפנים חסידיים המאפיינים את הסוגות השונות של התוצרת החב״דית . לאחר זיהוי הרכיבים השונים ננסה לעמוד על הקשרים ביניהם ועל משמעות ההבחנה ביניהם . כדי לעמוד על רכיבי הקורפוס נבחן תוצרים ) טקסטים , סרטי הקלטה וסרטי וידאו ( של חסידות חב״ד כיחידות נפרדות . מטרתנו לחפש גורמים ההופכים טקסטים נפרדים לטקסט אחוד או לקבוצת טקסטים . זיהוי , מתן שם והגדרה של טקסט יחיד עשויים לסייע בידינו לבנות רשימה של רכיבי הקורפוס החב״די . לדעתי , הקורפוס החב״די הוא סוג של שיח , וברכיביו השונים משתמשים חסידי חב״ד , שהם עיקר לומדיו . כדי להבין כיצד טקסט חב״די נעשה מיוחד בקרב חסידי חב״ד יש להתבונן על הפעילות החברתית או ההגותית שהוא חלק ממנה . לכן עלינו להתבונן באופן שבו הטקסטים המהווים תקשורת בין חסידי החצר החב״דית מאורגנים לסוגות , ובאופן שילובם במערכת השלמה של הפעילות הפנים חב״דית , מערכת של הפצת ידע חסי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן