מאפייניו של קורפוס הספרות החב״דית

רשימת המאפיינים הבאה יש בה כדי להקל את זיהויו של הוגה ואת זיהויו של תוצר כשייכים לקורפוס החב״די . מאפיין ראשון : חסיד חב״ד נראה כי תנאי הכרחי לשיוך תוצר ספרותי אל הקורפוס החב״די קשור לשיוך החברתי של מחברו . רק תוצר של מחבר הנמנה עם חסידי חב״ד יכול להשתייך לקורפוס החב״די . שיוך לחסידות חב״ד איננו נמדד במאפיינים כגון רישום כחבר בעמותה או תשלום דמי חבר , שכן מדובר בשיוך רוחני . לכן נשתמש במאפיינים חברתיים ייחודיים הקיימים אצל חסידי חב״ד ומאפשרים לזהות אדם כחסיד חב״ד . בספרות חב״ד נכתב רבות על אודות הגדרת החסיד , ואולם המאפיין החברתי מאפשר לזהות חסיד חב״ד על פי מאפיינים מדידים . למשל : חסיד חב״ד ׳מקושר׳ לאדמו״ר חב״ד בתקופתו , מתפלל בנוסח האר״י שתיקן רש״ז , מקבל את הכרעת ההלכה כרש״ז ונוהג מנהגי חב״ד . חשיבותו של מאפיין זה היא בכך שאדם אשר לא יזוהה כחסיד חב״ד לא יוכל לכתוב ספרות או לנאום נאומים שישפיעו על הגות חב״ד , כי חוג החסידים לא ייתן תוקף לסמכותו ולא ילמד את כתביו . מאפיין שני : אדמו״ר חב״ד מושאי מחקרנו הם תוצרים חסידיים הקשורים לחצר חב״ד , ומכאן שחלק ניכר מהקורפוס של ספרות חב״ד הוא תו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן