בעיית גבולות הקורפוס

כדי להתחקות על רעיונות , על הלכה או על מנהג של יוצר כלשהו או על רעיונותיהם של קבוצת יוצרים יש לקבוע את גבולות המחקר . ניתן להתבונן על גבולות אלו מהיבטים רבים : מההיבט הכרונולוגי ) ממתי ועד מתי ( , מההיבט הגאוגרפי ) על פני איזה אזור גאוגרפי פרוס המחקר ( ולעתים מההיבט החברתי ) איזו אוכלוסייה היא מושא המחקר ( . גם מקורות המידע שעליהם נשען המחקר קובעים לעתים את גבולותיו ומשמשים לו מצע . כדי לחקור יצירה כתובה יש לקבוע קריטריון לרשימת הספרים שעליהם ייערך המחקר . לעתים מצויה לפני החוקר רשימת מחברים , ובעקבות זאת – רשימה של חיבוריהם , בעלי מכנה משותף מוגדר . אם קיים מכנה משותף אחד או יותר המאחד ספרים יחידים לרשימת ספרים , ניתן לכנות רשימה זו בשם ׳קורפוס ספרותי׳ . מלבד זאת , במחקר שמושאו הוא יצירתו של אדם או של חוג או תולדותיו של רעיון או של מושג – במחקר כזה מנותח ׳תוצר׳ כלשהו , משהו בר קיימא פרי יצירתו של היוצר . תוצרים המגיעים אלינו מן העבר הם על פי רוב תוצרים כתובים : ספרים , שירים , איגרות וכדומה . אולם גם אמצעי מדיה אחרים , כגון ציורים וחפצים , יכולים לשמש מצע למחקר , ואף נאומים מוקלטים וס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן