הצעת מנגנון להערכת המקורות ההיסטוריוגרפיים החב"דיים

הספרות החב״דית על ענפיה השונים מבטאת את חיי התנועה , והיא לעתים מקור ראשון לתולדותיה . התועלת שההיסטוריון יכול להפיק ממנה שונה לפי סוגי היצירות , ואולם ניתן להיעזר בה לא רק לתולדות חב״ד . שלא כחצרות חסידיות אחרות אשר לא ראו כל צורך לתעד את תולדותיהן , על חב״ד מצויה בידינו כתיבה היסטוריוגרפית ענפה . קרלינסקי סבור כי מטרת הכתיבה של בית רבי הייתה להציג לפני קהל קוראים יהודי את הביוגרפיה הרשמית של משפחת שניאורסון למן ימיו של רש״ז , וזאת בייחוד בשל קיומן של ביוגרפיות אחרות בתקופה זו , שלדעת הילמן , לא היו נכונות . אפשר לראות בתופעה זו גם חלק מתגובת היהדות האורתודוקסית ברוסיה על המודרנה ) חב״ד בלטה בתגובתה ( . אבל כיצד יסביר קרלינסקי את שפע שיחותיו וכתיבתו של ריי״צ ? האם מטרתו רק להמשיך את מה שהתחיל הילמן או שמא ביסוד שיחותיו וכתיבתו טמון משהו נוסף ? נראה לנו כי ללא חקירת האידאולוגיות הפנים חב״דיות אי אפשר להבין כתיבה זו במלואה . לדעתנו , נוסף לסיבה שהעלה קרלינסקי , ייתכן שהדחף של ריי״צ לתעד נובע מראיית מנהיגי חב״ד את התנועה החסידית כמסגרת ריכוזית מעת היווסדה , ואת רש״ז – כממשיכם של הבעש״ט ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן