תודות

המפגש הראשון שלי עם חסידות חב״ד היה בילדותי בקריית אתא . זה היה מפגש דיאלוגי , חי , עם ר׳ שלמה קופצ׳יק . הוא היה אחד ה׳עובדים׳ ובעלי הניגון המיוחדים בדורנו , וההתבוננות בו והלימוד עמו ליבו בקרבי את ההכרה כי דרכה של חסידות חב״ד טומנת בחובה השכלה עיונית רחבה עם עבודה רוחנית ומודעות אישית עמוקה . זכורני כי כאשר החל ר׳ שלמה לנגן ניגוני התוועדות , הוא עצם את עיניו ועבר לממד אחר . כאשר פקח את עיניו והחל ללמד ׳מאמרים׳ , ראיתי את השפעת הניגון על נפשו , ודמעותיו חרשו חריש עמוק בנפשי . ר׳ שלמה לימדני כי יש סדר ללימוד החסידות , וביקשני ללמוד בעל פה את המאמרים בליקוטי תורה שלמדנו יחדיו . סדר הלימוד היה כך : לימוד קטע במנגינה של מאמר , לימוד מעמיק של הקטע בעל פה , ורק אחר כך עברנו לקטע חדש . ר׳ שלמה השאיל לי עותק של כתב העת התמים אשר ברשותו היות שביקש ללמדני את תולדותיה של תורת החסידות . כך התוודעתי בשנים אלה לסדרת ספרי ה׳תולדות׳ ולכתיבה ההיסטוריוגרפית החב״דית הענפה . חיבור זה מוקדש לעילוי נשמתו . דמויות מספר עמדו מאחוריי בתקופת הכתיבה , ואני חש צורך להודות להם : שני ׳מאירים׳ : חבריי מאיר ליברמן ומ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן