כיצד לקרוא את ספרות חב"ד

ספרות חב "ד אריאל רוט אריאל רוט כיצד לקרוא את ספרות חב״ד מחשבות סדרת מחקרים במחשבת ישראל לזכרו של איזידור פרידמן בעריכת דב שוורץ אריאל רוט כיצד לקרוא את ספרות חב״ד  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן