טלילה אלירם מוטיב האור בשירת נעמי שמר

מי שמצוי בשיריה של נעמי שמר לא יכול שלא להתרשם מהעובדה שמוטיב האור הוא מרכיב חשוב בשירתה . במאמר זה נסקור את השימושים השונים שעושה נעמי שמר במוטיב הזה . הסקירה תתייחס בעיקר לצד הטקסטואלי . לשם כך נסקרו כל שיריה כפי שהופיעו בחמשת ספריה . במסגרת כתיבת מאמר זה נעשה ניסיון לבדוק את ההיבטים המוסיקליים של מוטיב האור בלחניה של שמר ואת הזיקות שבין הביטוי המילולי שלו לביטויו המוסיקלי .   ניסיון זה העלה כי לבד משני שירים , האחד ״בהיאחזות הנח״ל בסיני״ שכתבה והלחינה והאחר ״אומרים ישנה ארץ״ שכתב המשורר שאול טשרניחובסקי ושמר הלחינה אותו , לא נמצאה זיקה ברורה וחד משמעית כזו . לשני השירים האלה ולזיקה הקיימת בין מוטיב האור ובין הביטוי המוסיקלי שבמוטיב זה נידרש במפורט להלן . על הסיבה לחשיבותו של מוטיב האור בשיריה נוכל ללמוד מדבריה : כי אני באמת מקומית , אני מאבני המקום . אני לא חולקת על כך . אני נולדתי כאן , כל הסיפורים של שיבת ציון מלהיבים אותי , ואלו החומרים שיש לי לכתוב עליהם . אני לא מכירה חומרים אחרים . אז אני באופן ספונטני כתבתי מה שהיה בצקלוני , מה שהיה בילקוטי , זה נובע מהילדות , ללא ספק מהילדות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן