אפרת ברט שירי רחל וכוכבים בחוץ פרוזודיה ומשקל מוסיקלי בלחניה של נעמי שמר

״שיר טוב נולד כשההזמנה החיצונית נפגשת עם ההזמנה הפנימית״ נעמי שמר , ״לברוח מהבנאלי״ , מוסיקה , ) 1988 ( 12 עמ׳ 58 נקודת המפגש בין המשורר למלחין היא רגע עדין של חיבור בין אמנויות שונות . גלגולי השיר מן המילה הכתובה ועד למילה המולחנת , המעובדת והמושרת – מחייב כל אחת מן החוליות בשרשרת היצירה ( משורר - מלחין - מעבד - מבצע ) לנהוג במשנה זהירות כלפי קודמתה . עם זאת לא מן הנמנע שקיים אצל אותם יוצרים חופש לפרשנות אישית . בהביאם אל השיר את סגנונם האישי ואת עולמם הפנימי הם מוסיפים לו נדבכים – שלעתים יוצרים אף שינויים במבנה המקור – הנובעים מתוך חירותם האמנותית . מלחין שייצמד לאופי הטקסט העולה מן התוכן והמבנה , יכתוב את המנגינה בהתאם לאווירה העולה מן השיר : שיר עצוב יולחן במנגינה מינורית ושקטה , פזמון חוזר יעוצב בצורת רפריין זהה , פסיחה במילים תבוא לידי ביטוי בהפסקה מוסיקלית , ועוד . מלחין הרוצה לחרוג מן הגבולות המוצעים במסגרת הטקסט , יחפש דרכים לשבור את המוסכמות ולפלס לו נתיב אינדיווידואלי משלו בסבך המילים . אחת הדרכים המרכזיות שתיבחן במאמר זה היא מידת התרחקותו של המלחין מן הפרוזודיה הטבעית של הש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן