מימין: מחול המאלמות על החלקה הקצורה. הקוצרים ממתינים בצד לגמר המחול משמאל: הקוצרים והמאלמות עוזבים את השטח בגמר הטקס