צילום התווים מתוך חוברת הזיכרון חזון ביאליק, עמ׳ 4 של התווים