קבוצת עובדי ה"פלחה" בקיבוץ עין חרוד. פוסטולסקי במרכז שורת העומדים