יפה ברלוביץ משירת חיבת ציון לשירת מולדת הזמר בעלייה הראשונה כמסד לזמר הישראלי

א . לטיבה של ״שירת חיבת ציון״ : משיר לזמר עיון בכתביהם של אנשי העלייה הראשונה שב ומורה לנו כי הם עלו לארץ ישראל ובאמתחתם שלושה פריטים מובילים מארון הספרים הציוני דאז : ספר התנ״ך , הספר אהבת ציון לאברהם מאפו ושירי ״חיבת ציון״ . יתרה מזו : שירים אלה , שהתחברו באותן השנים , לא רק שדרבנו אותם לקום ולעשות מעשה , אלא היו גם לחלק בלתי נפרד מהחיים היישוביים בפעילות היום יומית שלהם ( כפי שנראה בהמשך ) . בדיון להלן נבקש לבדוק מה היא שירה זו , באיזו מידה הייתה לשיר זמר , ומה מקומה בחייהם . ההיסטוריוגרפיה של הספרות העברית תוחמת את גבולות התחברותה של ״שירת חיבת ציון״ בין השנים , 1900 – 1870 שנים שהן הרות משמעות בתולדותיהן של הקהילות היהודיות במזרח אירופה ( התפרצויות אנטישמיות ופוגרומים מזה , העצמתה של מודעות לאומית , והתארגנות של גופים ספורדיים להגר לארץ ישראל ולהיבנות שם מזה ) . לא בכדי נוצר כאן קורפוס ספרותי 1 ראו למשל נחמה פוחצ׳בסקי , מ׳ סמילנסקי , ״נפש״ , משפחת האדמה , א , תל אביב , 19 › 3 עמ׳ ; 2 › 2 מ ' סמילנסקי , כתבים , א , תל אביב , 1935 עמ׳ ז . 2 וראו עדות הסופר יהודה יערי שעלה לארץ עם שי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן