תוכן העניינים

בפתח הקובץ 9 מדור א : ראשיתו של הזמר העברי יפה ברלוביץ משירת חיבת ציון לשירת מולדת : הזמר בעלייה הראשונה   כמסד לזמר הישראלי 13 קובי לוריא השושנה והצאר : ״השושנה״ מאת אליקום צונזר , שיר ציון או שיר הלל לצאר אלכסנדר השני ? 61 נתן שחר בחרמש ובאנך : המלחין שלום פוסטולסקי האיש ויצירתו 71 תמר וולף מונזון ״שירי עם״ או ״קופלטים נבובים״ ? מקומם של שירי הזמר בהבנייתו של אתוס העלייה השלישית 107 חנן חבר ורון כוזר על ה " אינטרנציונל״ בעברית 125 נחומי הרציון דורות ותמורות בזמר העברי : שנת תרפ״ז ) – ) 1927 ציר של מפנה 137 מדור ב : מיישוב למדינה בזמר העברי תמר סוברן פזמון , לשון ותודעה : משלבים ודפוסי לשון בפזמון הישראלי 157 פזמונים ושירי זמר – נתן אלתרמן דן אלמגור נסיך הפזמון הארץ ישראלי : דרכי ההתקבלות של פזמוני אלתרמן לבימה הקלה בין השנים 201 1948 – 1934 מרדכי נאור אקטואליה ופוליטיקה בשירי הזמר של אלתרמן 235 שירי הזמר של נעמי שמר אפרת ברט שירי רחל וכוכבים בחוץ : פרוזודיה ומשקל מוסיקלי בלחניה של נעמי שמר 255 יעל רשף שמרנות או חדשנות ?  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן