יחסי קריאה וכתיבה: תפקודים פרגמטיים

קנת גודמן ריטה גודמן קריאה וכתיבה מהיות חלק מעולמם של הילדים , אך אין ביניהן פרופורציה שיות ערך , ילדים הצומחים אל האוריינות מגלים סביבם אנשים כשהם קוראים לעתים קרובות יותר מאשר כשהם כותבים , והס עושים ואת למטרות רבות יותר . ככר קיים סביבם עולם של לשוףכתובה , הכולל ספרים , אך הוא אינו מוגבל לספרים כלבד . ילדים רואים מבוגרים קוראים לעתים קרובות יותר מאשר כותבים , ולמטרות מובנות יותר . המבוגרים מסבים את תשומת לבס של הילדים לדכרי דפוס ומעודדים את השתתפותם בקריאה . קריאה כוו אינה דורשת מהקורא לדמות לעצמו את תפקיד הכותב . למרבה המזל ילדים משחקים כמה שעושים המבוגרים . הם משחקים ביצירת צדדים בעולמם המושכים את לכם . אחת הפונקציות של הלשון הכתובה שילדים מפנימים כנראה בדרך זו היא התיוג ( , labeling קריאת הדברים כשמם ) , וייתכן שזהו הניסיון המוקדם כיותר שהם עושים ככתיבה המכוונת לנמען כללי . השמות שהם נותנים הופכים חלק מזהותם , ולאחר מכן - דרך להטביע את חותמם האישי על חפציהם ועל רכושם , על חדריהם ועל תוצריהם . סמלי פרסומת נמנים עם הצורות המודפסות המושכות כיותר שכהן נתקלים הקוראים הצעירים , והם מהו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית