לקראת תיאוריה חדשה ־ כיצד לומדים ילדים לקרוא ולכתוב באופן טבעי

ויליאם ה ' טיל כדרךכלל נעשלת ההבחנה כין התפתחות טבעית של 11 N " rnj לבין אימון פורמלי של אוריינות . ההתפתחות הטבעית של האוריינית מתוארת פלמידה לקרוא ולכתוב כסיטואציות ^ למידה לא מוגררות ( דפוסיות ) ו / או סמוי ה ! , האופייניות לחיי הבית / המשפחה ( . ( Getzels . 1974 , p , 48 האימון הפורמלי של האוריינות מתרחש בסיטואציות כמו סיטואציית בית הספר , המאורגנות לשם תכלית ספציפית של חינוך הילד . במחקרים התברר , שיש ילדים המסוגלים לקרוא ולכתוב באופן עצמאי בשנים שלפני כית ספר , כלי שניתן להם כל אימון פורמלי כקריאה וכתיבה ( Clark , ר 976 ; . { Torrey , 1969 ; Durkm , 1966 מטרתו של מאמר זה היא לתאר כיצד מתרחשת למידה טבעית כזו של אוריינות אצל ילדים בגיל הרך . לרוע המול תתברר , שההתארגנות לקראת תיעור שיטתי של התפתחות האוריינות הטבעית אצל הילד היא קשה ביותר . אי אפשר לדעת מראש אילו ילדים ילמדו לקרוא ולכתוב לפני שיגיעו לביתיהספר . כתוצאה מכך , שוס חוקר ועור פחות ממנו שום גוף מממן לא השקיעו את הזמן והכסף הדרושים לתיאורן של שלוש עד חמש השנים הראשונות של התנסויות הילד , כהנחה שאותו ילד או אותה ילדה עשו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית