פיגומי הוראה: קריאה וכתיבה בפעילויות אוריינות טבעיות

ארחור 1 אפלבי , גיורת א ' לנגר החונים כיצד ללמד את מיומנויות הקריאה והכתיבה מתמקדים , כדרךכלל , במיומנויות מיוחדות , הנחשבות למרכיבים וקשובים של ביצועי מבוגרים . גישה וו הובילה לסיווגיס מסיווגים שונים של טכניקות הצגת שאלות , לאינספור פעילויות של ספרי עכודה ומקראות המספקות '' תרגולי במיומנות זו או אחרת ולתכנון סדרות של שיעורים אידיאליים , הממוקדות כראשי - פרקים כמו : מניעים , העלאת מושגים חדשים , אימון ויישום . אנו נטען כאן , כי יש להתמקד כאופן שונה כתכנון ובניתוח ההוראה של הקריאה והכתיבה . כמקום ניתוח מפורט של רכיבי המיומנויות , נעדיף להתמקד כמטלה לשונית שעל התלמיד לבצע ובסיוע ההוראתי או ה " פיגום " , ( Bruner 1 978 ; Cazden , 1980 ) הדרוש לשם ביצוע המטלה כהצלחה . כדגם זה לומד הקורא המתחיל ( הבלתי מיומן ) - או הכותב המתחיל - מיומנויות חדשות בהקשרים שבהם מעניקים לו צרכני לשזן מנוסים יותר את הסיוע הדרוש , על מנת לבצע מטלות לא מוכרורנ . בתהליך ic מופנם המכנה המסופק על ' ידי הקורא המיומן או הכותב המיומן כהדרגה על ידי המתחיל , הלומד בסופו של דבר כדרך זו לבצע מטלות דומות כאופן עצמאי . דגם זה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית