כיצד מתמודדים ילדים עם הדרישות הקוגניטיביות של הכתיבה

כאשר יכול הילד לחשוב כעת ובעונה אחת על טענתו , על ביסוסה ועל טיעון שכנגד - ביכולתו להעריך את מצב העניינים כבעיה שיש לפתור . לפיכך , אם ביכולתו לחשוב רק על שחיים מבין שלוש הסכימות הללו , הוא מסוגל , לכל היותר , לשקול את הטיעונים שכנגד ולהתייצב כעד או נגד הטענה . פירושה של הערכת המצב כבעיה שיש לפתור הוא , שהתוצר המתקבל מהערכת הטענה , מן ההנמקה רמהעמדת הטיעון שכנגד הוא סכימה חדשה , הבונה הגדרה של בעיה . הפעלת אסטרטגיית פתרון בעיות כמקרה זה מחייכת טיפול כו זמני כשלוש סכימות לפחות ? הטענה , טיעון הנגד והפתרון הראשוני , שיש לבדוק את התאמתו . בתהליך זה של פתרון בעיות כרמה 3 אין מביאים בחשבון את הטיעון המנמק ? הילד אינו מכיר בכך שטענתו , שעברה שיטי ( חלק מן המקצועות הם רשות וחלקם חובה ) , סותרת כעת במעט את טיעון הסימוכין המקגרי שלו : כך יהיו תלמידים שיידרשו ללמוד דברים משעממים . החיפוש ארור סכימה חדשה שתפשר בין הטענה לנץ טיעון הנגד והטיעון המנמק - דורש תהליך ברמה 4 מטלות ברמה : 4 המשפט הפותח את החיבור הבא כולל כנראה פתחן לבעיות הכתבות בחופש בחירת המקצועות , פתרון המועלה לאחר מחשכה על רעיונות ס...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית