תיאוריית התהליך הקוגניטיבי של הכתיבה

תג ( ון אנשים חושבים לעתים קרובות על תכנון , כמעשה של חישוב הדרך ממקום למקום , כלומר : כרישים תכנית מפורטת . אך המודל שלנו עושה שימוש כמונח תכנון במובנו הרחב יותר . כתהליך התכנון יוצרים הכותבים ייצוג פנימי לידע שישמש אותם בכתיבה . ייצוג פנימי עשוי להיות מופשט יותר מן הטקסט הסופי של הכותב . לדוגמה , ניתן לייצג רשת שלמה של רעיונות כמלת מפתח אחת . יתר על כן , ייצוג זה של ידע לא יופיע בהכרח בלשונו של הטקסט , אלא יהווה צופן ויזואלי או תפיסתי ? לדוגמה : תמונה חומקת , שעל הכותב לתאר במלים . התכנון , או בכיית הייצוג הפנימי , כרוכים במספר תהליכי משנה , שהבולט בהם הוא יצירת הרעיונות , הכוללת דליית מידע רלבנטי מן הזיכרון ארוךהטווח . לעתים זהו ידע מפותח ומאורגן הי 0 כ כזיכרון , והכותב רק מייצר כתיבה כלשון תקנית . במקרים אחרים יכול הכותב ליצור רק מחשבות חלקיות , לא מקושרות ואף סותרות זו את זו , כמו חלקי שיר שטרם גובשו . כאשר מכנח הרעיונות המאוחסנים בזכרונו של הכותב אינו הולם מטלה ריטורית מסוימת , בא לעזרת הכורנב תהליך משנה של אתון , כרי להעניק משמעות לרעיונותיו , כלומר ל לארגן אותם כמכנה בעל משמעות...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית