אוריינות וחירות

ג ' נט אמיג הבעית היא ; אילו מלים אומר לכס הבוקר , שעה שלאחרונה בבקרים רבים אלככי יודעת תמיר אילו מלים לומר לעצמי , לרומו , ובוודאי לאנשים החושבים , הדואגים והמודעיס , המהווים את קהילתנו - האנשים הכותבים , ממלמדים , המצהירים על אמונתם - למותר לציין כי אלה הם ימנים כואבים ומייאשים . מערכת החינוך שלנו כל כולה , ההל כגני הילדים וכלה במוסדות להשכלה גבוהה , מצויה בתוהו ובוהו , אם לא בסכנה ממשית . בכל יום לימודים משוטטים כרחובות ניריורק , למשל , 66 , 000 ילדים ובני נוער - אוכלוסייה השווה בגודלה לזו של עיירה אמריקנית . הם מעדיפים את מה שהרחובות מציעים על טי מה שמציעה הכיתה , צעירים מבריקים נראים בקמפוסים שלנו , כשהם נוהגים במכוניותיהם או ממהרים משיעור ערב לסמינריון יוס , ומשם למעבדה לשונית ולטרכז לימוד , כמערבולת של דרישות והשפלות שאינה דומה כלל לכוונותיהם שלהם או לכוונותיכו שלנו ? ובאותה עת משוטטים במסדרונות , ממש מעבר לקירות כיתותינו ומשרדינו , כמה מעמיתים הדינוזאורים , ששכלם הולן ומתאכן . התיאור שמשמיעה אשת מקליפורניה על השנים שחוותה מ - 1966 ועד 1971 והה כדיוק לתיאור המתאים לשנת , 1982 כפ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית