מחוקרים לקוראים, לכותבים ולמורים

שבעה מאמרים תירגמו ונכללו בלקט וה . עשרה חוקרים מספרים בהם על מחקריהם , על תצפיותיהם ועל תוצאות הניסויים שערכו , ומבטאים בהם את התוכנות שגילו . הס מביעים - מי באופן סוער כמו $ מ « ג וסמ > ת ' ומי כדרך מתונה יותר - את יחסם לאוריינות ולחינוך אורייני . מאמרה של גי » <* מ « ג נבחר לפתוח את הלקט , ראשית - משום שהוא קדם בפרסומו למאמרים האחרים , אך בעיקר משוס נחשרניותת של המחברת בתחום תפיסת האוריינות , תפיסה זו הפכה נחלת רכים מאוד בעולס שהלכו בעקבותיה . סיבה נוספת : התלהבותה הסוחפת והצהרותיה הבוטות של אמע בנושא האוריינות מתאימות לפתיחה . אמיג מעלה את הכעיה המוכרת לכל ארס כותב המלמד כתיכה , בעיה שהעסיקה את ארצות ' הברית גם ברמה הלאומית , ושכונתה " משבר הכתיבה " . אלה הס , לדבריה , " זמנים כואבים ומייאשים " . בנסיכות אלה יש צורך לשאול " כמה יכולים אנו להאמין ? " . לאמיג יש תשוכה ; להאמין באופן נלהב ונחרץ באוריינות , בייחודה , בחיוניותה לחברה ולאדם ? אםיג קיצונית . אמנס , בהתכטאויותיה , אך יש לה השקפה מאוזנת על האוריינות ; היא רוחה את השתלטות הקריאה תחל מגיל הילדות וכלה במכללות ובחינוך הגבוה , ש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית