אוריינות חדשה לקט מאמרים

ב ע ריכת שוש ברוש jzrnur > המרכז לטכנולוגיה חינוכית ב ע ריכת שוש ברוש עריכת : שוש ברוש תרגום : אריה אוריאל עריכה לשתית : ללי הררי הגהה : חוה בוהק נ * ה * ל פרויקט : עפרה ר \ אל ריבח הפקה : ציקי רזיאע הפקה : כילי קמר גרפיקה : מיכל ליכטר קלדגות : הלינה צעל , עמליה זתדר , אורה חכרומ הבאה לדפוס : נדי נחמיאס הוצאה לאור : מטה - המרכז לטכנולוגיה חינוכית אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאבר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמ < נע > אלקטרוני , אופטל , מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שנספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא כחומר שבספר זה אסור בהחלט , אלא כרשות מפורשת ככתב מבעלי הזכויות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית