תגובה גישות חדשות לחקר המוגבלות: מחקר משחרר, מחקר משתף, מחקר מכליל

דנה רוט דורית ברק מאמרה של ג ' אן וולמסלי מדגיש את חשיבות השתתפותם של אנשים עם מוגבלות שכלית במחקרים על אודותיהם . ההשתתפות שלהם חיונית , מכיוון שהיא משמיעה את קולם הייחודי ומאפשרת ללמוד ממנו . וולמסלי מזהירה מפני הדרת אנשים עם מוגבלות שכלית מפעילות המחקר וטוענת שיש לעשות הכול כדי להבטיח את השתתפותם האמתית במחקר . בתגובתנו נבחן את התמורות שמאפיינות את המחקר בתחום המוגבלות בכלל ובתחום המוגבלות השכלית בפרט , נתייחס לטענותיה העיקריות של וולמסלי ונתאר את המציאות בישראל בתחום זה . מחקר מכליל , משתף , משחרר המהפך שעוברים אנשים עם מוגבלות במאבקם לשוויון זכויות , לחיים עצמאיים ולשליטה בחייהם מתבטא גם במחקר ומתמצה היטב בקריאה No research : about us without us " שום מחקר עלינו בלעדינו " . במאמר משנת 1992 טבע מייקל אוליבר את המונח " מחקר מוגבלות משחרר " emancipatory ) . ( Oliver 1992 ) ( disability research ככל שדברים אמורים בחקר נושאים הקשורים למוגבלות , רבים רואים בגישה זו גישה רדיקלית . העיקרון המרכזי שלה הוא היפוך ההיררכיה המסורתית של חוקר ונחקר : מחקרים שעניינם אנשים עם מוגבלות ייערכו בשותפו...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד