נורמליזציה, מחקר משחרר ומחקר מכליל בתחום המוגבלויות השכליות

ג ' אן וולמסלי מבוא מאמר זה עניינו בהתפתחותו של מחקר מכליל עם אנשים עם מוגבלות שכלית . המאמר מתמקד באופן שבו השפיעו גישת " הנורמליזציה " / " התפקיד החברתי המוערך " ( social role valorization ) והמחקר המשחרר על המחקר המכליל בתחום המוגבלויות השכליות . חשוב להכיר כי אלה אינן ההשפעות היחידות - די שנזכיר למשל רעיונות פמיניסטיים או את " פרדיגמת המחקר החדשה " - אך אין בכוונתי לעסוק בהם כאן . " מחקר מכליל " ( inclusive ) הוא מונח המתייחס לטווח שלם של גישות מחקר שנהוג לכנותן " משתפות " ( participatory ) או " משחררות " ( . ( emancipatory ככלל , במחקר שמתנהל לאור גישות אלו מעורבים אנשים עם מוגבלות שכלית לא רק כמושאי מחקר או כמשיבים לשאלות . אולי נדמה שהצגת מונח חדש רק יוצרת סיבוכים בלתי נחוצים , אך יתרונו של המונח החדש בהיותו מסורבל פחות ופשוט יותר להסבר לאנשים שאינם בקיאים בעגה ובניואנסים של הדיון האקדמי , בכלל זה אנשים עם מוגבלות שכלית . מחקר הכולל אנשים עם מוגבלות שכלית כמשתתפים פעילים מקובל היום למדי . מחקר מסוג זה טופח על ידי אידיאולוגיות כגון נורמליזציה ועל ידי המודל החברתי של המוגבלות . הו...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד