מבוא לגישה הביקורתית למוגבלות ומשפט

פרינסטון , על יילודים הנולדים עם מוגבלויות : איכות החיים של כמה יילודים מוגבלים עלולה להיות כה גרועה , הוא סבור , עד שיש הצדקה מוסרית להמיתם בלידה ( . ( Singer 1995 , 184 אלא שאנשים עם מוגבלויות ערערו על תפיסות כאלה . כך למשל הגיבה הארייט מקברייד ג ' ונסון על דבריו של סינגר בכתבת שער של מגזין הניו יורק טיימס שכותרתה . ( Johnson 2003 ) “ Unspeakable Conversations " ג ' ונסון , משפטנית ופעילה בתחום זכויות אנשים עם מוגבלויות , אז בשנות הארבעים לחייה ( היא נפטרה זמן קצר לפני כתיבת מאמר זה ) , כתבה כי סינגר סבור " שמוטב היה , בסופו של חשבון , לו היתה להוריי האפשרות להרוג את התינוקת שפעם הייתי . והוא חושב שצריך לאפשר להורים אחרים להרוג תינוקות דומים לי כשהם באים לעולם ; כדי למנוע את הסבל שכרוך בחיים כמו אלה שלי " ; אלא שהיא סבורה " שאין בנכות או בהעדרה כדי לנבא איכות חיים " ( ג ' ונסון מקברייד . ( 2003 לימודי מוגבלות מתייצבים בבירור לצד המחנה הנותן תוקף לחיים עם מוגבלות . הם מגלמים ערכים המבוססים על ראיית האדם עם המוגבלות לא כקורבן או " מקרה סעד " , אלא כמשתתף בעולם , כשורד , כמי שמוגבל בגלל...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד