תגובה ביקורת מוגבלות על ברירת עוברים בשל לקות: מבט אל ישראל

שגית מור המוגבלות הייתה מאז ומעולם אחד מצירי הדיון המרכזיים של הביואתיקה , אך תפקידה היה סמוי על פי רוב . עניינה של הביואתיקה בשאלות ערכיות ומוסריות הקשורות בבריאות ובחולי , בחיים ובמוות . שאלות אלו נוגעות בתחילת החיים , במהלך החיים ובסופם : מהם החיים הראויים לחיותם ? מהם החיים שמותר או ראוי למנוע אותם או לשים להם קץ ? מהו טיפול רפואי ראוי ? אילו שיקולים צריכים לעצב החלטות פרטניות וקביעת מדיניות בתחומים אלו ? מה תפקידם של שיקולים בדבר ערך החיים , איכות חיים ועלות החיים עם מוגבלות בדיונים מסוג זה ? סוגיות מורכבות אלו משפיעות על חייהם של אנשים עם מוגבלויות השפעה מידית וממשית , אבל הנחות היסוד על המוגבלות שעיצבו את פני הדיון בהן לא נחשפו עד העת האחרונה ולא היו נתונות לביקורת או לערעור . תרומתם של אדריאן אש ושל כותבים אחרים בתחום היא בחשיפת התפקיד המרכזי של המוגבלות בתחום הביואתיקה והפיכתה לציר דיון גלוי ולעתים קרובות אף מכונן . ביקורת המוגבלות מאפשרת לאתר מצד אחד את האופנים שבהם הנחות חברתיות ותרבותיות רווחות על המוגבלות משפיעות על תהליכי קבלת ההחלטות בנושאים ביואתיים , ומצד שני את ההשפעה...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד