תגובה מתווה ללימודי ביקורת מוגבלות פמיניסטיים בישראל

ליאת בן משה אירית דלומי תורתי סולה שלי מבוא פמיניזם התחיל במאבק לשילובן של נשים בחברה והתפתח לתחום ידע העוסק בחקר ההיבט המגדרי בתרבות , בחברה ובחיי היומיום . רכיב חשוב של מחקר אקדמי זה עוסק בחשיפת חלקן של נשים בהיסטוריה ובתרבות ובהצפת סוגיות כגון דימוי גוף , הורות וכדומה , סוגיות שנעדרו מן הדיון הציבורי אקדמי משום שנתפסו כנחלתן של נשים בלבד ולכן לגיטימיות פחות . מאז שנות התשעים גברה המודעות לרלוונטיות של המגדר גם במחקר המוגבלויות ( : ( Fine and Asch 1988 הכללת נושאים הנחשבים " נשיים " , למשל הורות ( ברסקין הולצמן , ( 2005 יחסים בין אישיים ( Traustadottir 1990 ) או זכויות של נפגעות עברה מינית ( מור ועין דור , ( 2015 הרחיבה את הדיון בהדרת אנשים עם מוגבלויות מעבר לנושאים " גבריים" יותר של פרנסה ותעסוקה ( שטרוסברג ואיתן ריבליס . ( 2006 המאמר " שילוב המוגבלות , שינוי פניה של התיאוריה הפמיניסטית " מציין ניסיון לסרטט את קווי המתאר המחברים נשיות עם מוגבלות ולימודי מגדר עם לימודי מוגבלות . רוזמרי גרלנד תומסון מציינת במאמרה שתיאוריה פמיניסטית כשדה אקדמי אינה מצטמצמת למחקר על נשים אלא חוקרת כיצד...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד