תגובה ההיסטוריה של המוגבלות וקריאת העבר בהקשר הישראלי

גבי אדמון ריק האם המושג " מוגבלות " רלוונטי למחקר ההיסטורי ? האם יש בעיסוק במוגבלות כדי להעשיר את חקר העבר ואת הבנתו ? האם תיתכן כלל הבנה של החברה בלי חקר המוגבלות ? שאלות אלו מונחות בבסיס עבודתם של דגלס ביינטון ושל חוקרים אחרים שהלכו בעקבותיו בתחום ההיסטוריה של המוגבלות , תחום שצבר תאוצה ועורר עניין גם בזרם המרכזי של המחקר ההיסטורי החברתי בארצות דוברות אנגלית בעשור הראשון של המאה העשרים ואחת ( . ( Jennings 2008 העיון בהבניות השונות של המוגבלות , המשתנות מזמן לזמן וממקום למקום , נובע מן המודל החברתי של המוגבלות , אשר בניגוד למודל הרפואי רואה את המוגבלות תלוית חברה , תרבות ותקופה . חוקרים אחדים , ובהם מייקל אוליבר ששני פרקים משלו נכללים במקראה זו , קושרים בין הופעתה של תפיסת המוגבלות כשונות גופנית והדרתה ובין תהליכי תיעוש , קדמה וחילון שהתרחשו במאות השמונה עשרה והתשע עשרה ( . ( Oliver 1990 חוקרים אחרים עמדו על הקשר שבין המודל הרפואי של מוגבלות ובין תופעות אחרות , אף הן בנות המאה התשע עשרה , כגון חדירתו של רעיון הנורמליות לתחומים חברתיים שונים ופרויקטים של איגניקה ( . ( Davis 2000 ; Sny...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד