הפרותזה של הנרטיב והמטריאליות של המטפורה

דייוויד ט ' מיטשל שרון ל ' סניידר ספרות והגופניות הבלתי ממושמעת של המוגבלות פרק זה יתעמק בתיאוריית הפרותזה של הנרטיב שפיתחנו , שעיקרה הצגת המאפיינים המשותפים לייצוג הספרותי של המוגבלות , ובכך ישמש הקדמה לקריאה הצמודה שנעשה בהמשך . נדגים גישה אחת מני רבות בלימודי מוגבלות ל " בעיה " שמוגבלות ואוכלוסיות עם מוגבלויות מהוות עבור כל התרבויות . כמעט כל תרבות רואה במוגבלות בעיה שיש לפתור , וראייה זו היא שהתוותה לאורך ההיסטוריה את אחת הדרכים העיקריות להתייחסות לאנשים עם מוגבלויות . בגלל הצורך לפתח מגוון התאמות תרבותיות לטיפול ב " בעיה " של שוני גופני ( באמצעות ארגוני צדקה , התאמה ארכיטקטונית , תשלומי רווחה , הסגר , רצח עם , תוכניות המתת חסד ועוד ) אנשים עם מוגבלויות חווים דו ערכיות עמוקה ביחס למקומם בתרבותם ובסיפוריה . מצבם של אנשים עם מוגבלויות נתפס כ " משבר " , כ "מצב מיוחד " ; תפיסה זו מיקמה אותם במרכזן של מדיניויות ותוכניות חברתיות של ממשלות וגם עשתה אותם אובייקט מועדף לייצוג ספרותי . התזה שלנו אינה ממוקדת בעובדה שאנשים עם מוגבלויות מיוצגים בספרות באופנים שונים , אלא בתפקיד הכפול שיש להם בש...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד