תגובה הבניית זהות תרבותית חיובית בקהילות של אנשים עם מוגבלות

רונן גיל שירי שהם סולה שלי מבוא ג ' ון סוויין וסאלי פרנץ ' טבעו את המונח " מודל אפירמטיבי של מוגבלות " לציון מודל שבוחן באור חיובי זהות תרבותית וקהילתית של אנשים עם מוגבלות . כאן נרחיב את הדיון במושגים " קהילה " ו " תרבות " בהקשר של אנשים עם מוגבלות ונדגים אותם על ידי בחינה של שתי קהילות : קהילת החירשים והקהילה האוטיסטית . לקראת בחינתן של סוגיות קהילה ותרבות בהקשר של מוגבלות מן הראוי להקדים ולהכניס את הדיון לתוך מסגרתו הסוציולוגית . הגדרות סוציולוגיות של " קהילה" כבר ניסו להרחיב את תחולת המושג " קבוצת מיעוט " לקבוצות שוליות ומודרות בחברה , אך לא לקבוצות של אנשים עם מוגבלות . אף על פי כן , הגדרות אלו , המשמשות גם כיום , יכולות לשמש בסיס לדיון גם בסוגיות של מוגבלות . קהילה היא קבוצה של אנשים שלהם תרבות משותפת , טריטוריה משותפת , אינטרסים משותפים ותחושה של שייכות ( . ( Robertson 1987 התרבות , על פי הסוציולוגיה , היא הכלי שבו משתמשת החברה האנושית כדי לשרוד ולהסתגל לסביבה משתנה . תרבות כוללת את התוצרים הנלמדים של החברה האנושית , החומריים והלא חומריים , ואת משמעותם . סוויין ופרנץ ' מדגימים ש...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד