לקראת מודל אפירמטיבי של מוגבלות

ג ' ון סוויין סאלי פרנץ' " גאים , זועמים וחזקים" מטרת המאמר הזה להתחקות על תהליך היווצרותו של מודל מוגבלות העולה מתוך תרבות הנכים ולבחון אותו . לצורך המאמר נכנה אותו המודל האפירמטיבי . ביסודו של דבר מדובר בתפיסה לא טרגית של מוגבלות ולקות הכוללת זהויות חברתיות חיוביות , הן אישיות הן קבוצתיות , עבור אנשים עם מוגבלות , תפיסה המעוגנת ביתרונות שבאורח החיים ובחוויית החיים עם לקות ומוגבלות . כותרת שירו של ג ' וני קרשנדו ( , ( Crescendo שיר ידוע מאוד באמנות הנכים הבריטית , המושר לעתים קרובות באירועים של אמנות הנכים , מבטאת זאת באופן תמציתי : " גאים , זועמים וחזקים " ( . ( proud , angry and strong כפי שנטען בהמשך המאמר , המודל האפירמטיבי הוא בעל חשיבות תיאורטית , שכן הוא עוסק במשמעותה של " מוגבלות " ( , ( disability ויש לו חשיבות מיוחדת לאנשים עם מוגבלויות משום שהוא מעצים אותם ונותן תוקף להם ולחוויותיהם . המודל חשוב גם להבנת " הקו המפריד " , זה החוצץ בין להיות מוגבל ובין להיות לא מוגבל . לשם בחינה זו נדון תחילה בתפיסות מנוגדות של מוגבלות ולקות בהקשר של הנחות הבסיס של המודל האפירמטיבי . אחר כך נ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד