מתוך לתבוע את המוגבלות: ידע וזהות

Tremblay , Mary , 1996 . “ Going Back to Civvy Street : A Historical Account of the Impact of the Everest and Jennings Wheelchair for Canadian World War II Veteran with Spinal Cord Injury , " Disability & Society 11 ) 2 ( , pp . 149 - 169 . Trickett , Edison J ,. Roderick J . Watts , and Dina Birman , 1994 . “ Toward an Overarching Framework for Diversity , " in idem ) eds . ( , Human Diversity : Perspectives on People in Context , San Francisco : Jossey - Bass , pp . 7 - 26 . Tulloch , Sarah ) ed . ( , 1993 . The Reader ’ s Digest Oxford Wordfinder , Oxford : Clarendon Press . Weiner , Florence , 1986 . No Apologies : Making it with a Disability , New York : St . Martin ʼ s Press . Wendell , Susan , 1996 . The Rejected Body : Feminist Philosophical Reflections on Disability , New York : Routledge . Zalewski , Daniel , 1995 . “ Unfriendly Competition , " Lingua Franca 5 , pp . 19 - 21 . סימי לינטון פרק : 1 לתבוע את השייך לנו הקוריקולום הוא ביטוי מפורש של הערכים התרבותיים בדיוק כפי שחוק...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד