תגובה אוחזות במודל החברתי והוא חומק: מוגבלות, ביקורת תרבות והחוויה האישית

אדוה איכנגרין נילי ברויאר עדי פינקלשטיין כתיבה של תגובה משותפת איננה דבר פשוט . לאורך תהליך ההכנה ניסינו למצוא את מודל העבודה שיצליח להכיל את שלושתנו בצורה הטובה ביותר . גישה אחת שבלטה אצלנו הייתה הרצון שכל אחת מאתנו תבטא את קולה , ושיהיה לה , לתפיסת עולמה ולעבודתה המחקרית מקום בטקסט . את הגישה הזאת תרגמנו לצורת העבודה : ראשית לכול ישבנו יחד כדי ליצור את המסגרת וחילקנו בינינו את הנושאים . לאחר קבלת ההחלטה המשותפת כתבה כל אחת מאתנו בנפרד את חלקה שלה . כך ייבנה המאמר בשלושה חלקים אשר יתמקדו בלקות וביחסה למודל החברתי , אך יציגו קולות שונים . גישה חלופית ביטאה רצון לכתוב יחד ולכלול התערבויות וכניסות זו בטקסט של זו . בגישה הזאת הכוונה הייתה לא להיצמד לקולות מובחנים ולהימנע מהישענות על תפיסה רעיונית בינרית אלא לייצר טקסט המציג מתחים ומותיר דילמות פתוחות . בניסיון הכתיבה התנדנדנו בין הגישות וניסינו להגיע לפשרה . אבל ככל שניסינו להתחשב זו בזו הפכה הכתיבה קשה יותר ולוותה ברגשות טעונים . איך נצליח לפגוש זו את זו ? איך ניצור יחד תגובה קוהרנטית שאיננה משתיקה , מצנזרת או מוחקת אף לא אחת מאתנו ? עד ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד