המודל החברתי של המוגבלות

טום שייקספיר הקדמה בשלושת העשורים האחרונים החלו אנשים נכים וחבריהם למאבק במדינות רבות בעולם להתארגן כדי לקרוא תיגר על דיכוים והדרתם לאורך ההיסטוריה . המפתח למאבקים אלו היה אתגורן של גישות המבוססות על יתר מדיקליזציה של המוגבלות ועל תפיסתה כאינדיבידואלית . בעבר יוחסו מצוקותיהם של אנשים עם מוגבלויות לענישה אלוהית , קארמה או התנהגות בלתי מוסרית , ומאז עידן הנאורות - לפגם ביולוגי . מנגד התמקדה תנועת הנכים בדיכוי החברתי , בשיח התרבותי ובמכשולים שהסביבה מציבה לפני אנשים עם מוגבלויות . הפוליטיקה הגלובלית של זכויות אנשים עם מוגבלויות ושל המעבר ממגורים במוסדות לשילוב בקהילה ( " אל מיסוד " ; deinstitutionalisation ) הולידה שורה של הסברים חברתיים למוגבלות . בצפון אמריקה הם נוסחו בדרך כלל במונחים של קבוצות מיעוט וזכויות אזרח ( . ( Hahn 1988 בארצות הנורדיות נעשתה ההמשגה הדומיננטית לפי מודל של יחסים ( . ( relational model ; Gustavsson et al . 2005 בארצות רבות שימשו רעיון הנורמליזציה והאדרת התפקיד החברתי הנורמטיבי מקור השראה , בעיקר בקרב מי שעבדו עם אנשים המתמודדים עם מגבלות שכליות ( . ( Wolfensberger...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד