תגובה שכר מינימום מותאם, כלכלת שוק והבניה חברתית של מוגבלות

נטע זיו דבורית גלעד ההתמקדות במושג ההבניה החברתית כציר מארגן במסגרת השיח הביקורתי מסיטה את תשומת הלב אל ההיררכיה ואל יחסי הכוח שמעצבים בעלי אינטרסים במטרה לשמר את המציאות שבה יש יתרון לבעל הכוח . בעידן הקפיטליסטי רעיון ההבניה החברתית כולל גם התמקדות בחלוקת משאבים חומריים וסימבוליים ובמנגנונים אשר באמצעותם כוחות השוק משפיעים על הקצאתם . ההבניה החברתית של הנכות בשיח הקפיטליסטי משקפת תפיסה הרואה באנשים עם מוגבלות מקור של בעיה : שהרי לפי האידיאולוגיה הקפיטליסטית הסובייקט מתכונן כאדם " עצמאי" עובד , כלומר כמקור לייצור הכנסה , לצמיחה וליצרנות כלכלית , ואילו אנשים עם מוגבלות , הנאלצים להתמודד עם היעדר תעסוקה בשוק העבודה ועם תלות כלכלית ( במדינה או בחברה ) , אינם " יצרניים " . בפרק 6 בספרו הפוליטיקה של ההנכיה , שכותרתו " ההבניה החברתית של בעיית המוגבלות " , מייקל אוליבר עוסק באינדיבידואליזם , מושג שהוא הליבה האידיאולוגית של הקפיטליזם ואשר מעצב ומוביל את הדיון על מקומם ומשמעותם של כוחות השוק בחברה המודרנית . אוליבר הוא ממנהיגיה האידיאולוגיים והתיאורטיים של תנועת הנכים , והוא שטבע את המונח " המו...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד