מתוך הפוליטיקה של ההנכיה: גישה סוציולוגית

מייקל אוליבר פרק : 1 הגדרות של מוגבלות : הפוליטיקה של המשמעות סוגיית המשמעות היא סוגיה מרכזית בדיון על ההבדלים שבין העולם הטבעי לעולם החברתי ועל יצירתן של מתודולוגיות הולמות להבנתם של עולמות אלו . ככל שדברים אמורים במדעי החברה עצמם , הדיון בסוגיה זו מתרכז בסילוף המשמעות על ידי כפייתן של נקודות מבט תיאורטיות לא הולמות או בהתעלמות מן המשמעות על ידי איסוף נתונים חסר ולא מייצג . לפני שנים רבות ביקר רייט מילס ( Wright Mills 1970 ) את הגותם של אנשי מדעי החברה וטען כי אין היא אלא תיאוריית על או אמפיריציזם מופשט . לדרך האמצע המתודולוגית שאליה הוליכה ביקורתו נודעה מאז השפעה עמוקה על המחשבה במדעי החברה , וכיום ישנם רק מעט תחומים , נושאים וסוגיות שאין בהם מפגש בין תיאוריה לאמפיריציזם . אחד היוצאים מכלל זה היה תחום המוגבלות , שזכה לתשומת לב מועטה . היו כמובן יוצאי דופן מפורסמים , כגון טופליס ( , ( Topliss 1979 בלקסטר ( , ( Blaxter 1980 לאונרד ( Leonard 1984 ) ובורסאי ( , ( Borsay 1986 a שעסקו בתחום מנקודות מבט פונקציונליסטיות , אינטראקציוניסטיות , מרקסיסטיות וובריאניות . עם זאת , ככל שדברים אמורים...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד