מבוא לימודי מוגבלות בעברית - שדה אקדמי בהתהוות

נטע זיו שגית מור אדוה איכנגרין . I הקדמה מונחת לפניכם המקראה הראשונה בשפה העברית בתחום לימודי המוגבלות . המקראה היא פרי עבודתה של קבוצת מחקר ללימודי מוגבלות שהוקמה בשנת 2009 במכון ון ליר בירושלים . מטרת הקבוצה הייתה לקדם את השיח הביקורתי האקדמי בישראל על מוגבלות וליצור תשתית בין תחומית לחשיבה תיאורטית ומחקרית בנושא . מטרת המקראה היא להציג לקוראי וקוראות העברית את תחום לימודי המוגבלות , תחום ידע שהתגבש בעשורים האחרונים במחקר ובספרות האקדמית , כפי שהתפתח בעולם ובישראל . המקראה מאגדת חמישה עשר מאמרים מתורגמים מלווים בהארות ובתגובות של כותבים ישראלים , רובם חברי קבוצת המחקר . חלקו הראשון של המבוא מבקש לפרוס תמונה רחבה של התפתחות תחום לימודי המוגבלות בעולם ובישראל ושל התהליכים שליוו את הוצאתה לאור של המקראה . חלקו השני סוקר את המאמרים והתגובות וממקם אותם בשדה המחקר העולמי והמקומי . כל ניסיון לתאר תהליכים אלו הוא ניסיון חלקי , המותנה בנקודת המבט של המתאר . במבוא זה אנחנו מנסות לספק נרטיב אחד אפשרי של התפתחות לימודי המוגבלות . בחרנו לשתף את הקוראים לא רק בבסיס העיוני של אסופת המאמרים , אלא גם...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד