תוכן העניינים

נטע זיו שגית מור אדוה איכנגרין מבוא : לימודי מוגבלות בעברית - שדה אקדמי בהתהוות 11 שער ראשון : מושגי יסוד מייקל אוליבר מתוך הפוליטיקה של ההנכיה : גישה סוציולוגית 57 תגובה : נטע זיו דבורית גלעד שכר מינימום מותאם , כלכלת שוק והבניה חברתית של מוגבלות 82 טום שייקספיר המודל החברתי של המוגבלות 91 תגובה : אדוה איכנגרין נילי ברויאר עדי פינקלשטיין אוחזות במודל החברתי והוא חומק : מוגבלות , ביקורת תרבות והחוויה האישית 103 סימי לינטון מתוך לתבוע את המוגבלות : ידע וזהות 114 תגובה : נצן אלמוג יובל גרבר לקרוא את לינטון בעברית : תביעה מחדש של מוגבלות בישראל 139 ג ' ון סוויין סאלי פרנץ' לקראת מודל אפירמטיבי של מוגבלות 148 תגובה : רונן גיל שירי שהם סולה שלי הבניית זהות תרבותית חיובית בקהילות של אנשים עם מוגבלות 164 דייוויד ט ' מיטשל שרון ל ' סניידר הפרותזה של הנרטיב והמטריאליות של המטפורה 173 תגובה : עינת אברהמי מיכל הופמן הנכות ככלי ספרותי : כמה מילים על מיטשל וסניידר 192 שער שני : נכות וזהות - הבניה ופירוק דגלס ביינטון מוגבלות וההצדקה לאי שוויון בהיסטוריה האמריקנית 201 תגובה : גבי אדמון ריק ההיסטוריה ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד