מפתח השמות והמקומות

אבנט , אדי . 35 אדאמוביץ ' אירנה , 212 , 204 - 202 , 42 , 31 , 247 , 243 , 242 , 237 , 236 , 233 , 229 , 226 אדלסוו , סאשקה , 180 , 173 , 170 , 169 , 165 , 201 , 199 , 198 , 196 , 194 , 191 , 188 - 182 . 218 , 213 , 205 אדם - ראה ראנד , אדם . אהרון - ראה פיקט ( אפרת ) , אהרון . אוזדיטינה . 181 אוזורקוב . 134 , 96 , 95 , 87 אוסיקר , י $ ראל . 40 אוליקה . 198 , 163 ארלשר , לוי . 133 , 118 , 110 , 99 אוט ^ רוב . 192 , 163 אחימאיר , אבא . 52 אוקונובסקי , צבי . 38 , 28 - 26 , 22 , 16 אוש * יילוג . 184 איב " ה . 220 אידה - ראה קפלו , אידה , איוב . 12 אייזיק - ^ ייזיק זאלשיבסקי . 10 & , 102 , 98 איישישוק . 230 , 229 - איצעלע . 239 אירנה - ראה אדאמרביץ ' , » ירבח . אלון , חיים . 243 אלוני , יוסף ( כוהן , יוסק ה ) . 50 אלסמן , סוסיה - טושיה , 232 , 226 , 225 , 218 . 246 , 244 , 242 , 241 , 238 - 236 , 233 אלכסאנדרוב ליד לודז ' . 80 אלכסאנדריה ליד רובנה . 150 - 148 אלק - אלק ( אליהו * סקוברון . 32 אמה - ראה לוין ( תלמי ) , אמה , אנדזייה - ראה בראם ( אנגיילצ ' יק ) , אנדז ' יה . ארזי , ראובן , 24...  אל הספר
מעין, שמואל