קיצורים

ו , אה ' יש - ארכיון ,, השומר הצעיר " ע " ש שלמה רככ בגבעת חביבה . . 2 איר ' ש ארכיט \ , ד ושם " בירושלים , . 3 א " מ - ארכיון למורשת " בגבעת .-חביבה 4 ארץ - ארץ ישראל , 5 ההברגה - ההנהגה הראשית של הסתדרות ,, השומר הצעיר " בפולין . , 6 ההנה " ר - ההנהגה הראשית של הסתדרות ,, השומר הצעיר " בפולין . . 7 הנ ? ל " י - המכון ליהדות זמנבו באוניברסיטה העברית בירושלים , . 8 השוה " צ - השומר הצעיר " , " . 9 יריש \ , - ד ושם " בירושלים . . 10 י " ק - תיק יוסף קפלן . . 11 מפא " י מפלגת פועלי ארץ ' ישראל . , 12 פוע " צ - פועלי ציוך .  אל הספר
מעין, שמואל